Vad gör man om man fått svartmögel i en hyresrätt?

Mögel i bostaden kan ha negativ påverkan på din hälsa, och i vissa fall kan det vara direkt skadligt. Svartmögel är den värsta typen av mögel som din lägenhet kan drabbas av och för att bli av med det krävs en ordentlig sanering. Mögel trivs bra i fuktiga utrymmen, av det skälet är badrummet det rum som oftast drabbas men man kan även råka ut för mögel i köket. Om luftfuktigheten är mycket hög eller om huset din hyresrätt ligger i har drabbats av fuktskador kan det dyka upp svartmögel i tapeter och på väggar.

Så fort du upptäcker svartmögel, eller annan typ av mögel, i din hyresrätt ska du anmäla det till hyresvärden eller hyresnämnden med en gång. Det är hyresvärdens ansvar att åtgärda skadan, det vill säga möglet. Det är viktigt att du anmäler möglet så fort du hittar det eftersom att det är ditt ansvar som hyresgäst att vårda lägenheten medan du bor där. Om du inte anmäler möglet och tiden går och det blir värre kan det räknas som att du har försummat lägenheten. Då kan det istället bli så att du blir skyldig att ersätta hyresvärden för skadan.

Det finns flera huskurer för att få bort svartmögel, till exempel kan man använda bikarbonat eller ättika för att rengöra drabbade ytor. Dock ska du endast försöka sanera själv om det handlar om mycket små ytor. Det är dessutom viktigt att veta vilken typ av mögel det handlar om. Om du sanerar själv innebär det oftast att du blir av med möglet på kort sikt, men är ens hyresrätt drabbad av svartmögel eller någon annan typ av mögel så bör din hyresvärd försöka hitta själva källan till mögelangreppet så att man kan få bukt med det en gång för alla. Mögelangrepp uppstår oftast på grund av att luftfuktigheten är för hög och behöver avfuktas. Är det så att du misstänker att din hyresrätt har drabbats av mögel så ska du inte tveka på att anmäla det, ju förr du anmäler desto bättre eftersom ni snabbare kan få bukt med problemet.