Stambyte – kostnad per lägenhet

Det är hyresvärden som står för kostnaden för en lägenhet. Själva stambyte kostar dig som hyresvärd ingenting annat än indirekt, som höjd hyra eller höjda avgifter om inte kostnaden redan har varit inräknad i din hyra eller bostadskostnad. Även tillfälligt boende bekostas av värd eller förening.

 

Ungefär vart 30 år görs ett stambyte i en fastighet. Detta innebär att rör och ledningar byts ut. Den främsta anledningen är för att undvika vattenskador som på sikt kan kräva ännu större kostnader. Ett stambyte är därför i oundvikligt och nödvändigt för att man skall kunna planera och kontrollera kostnaderna för driften av lägenheterna i en fastighet. 

 

Kostnad för stambyte per lägenhet

 Stambytet av en fastighet planeras med en byggfirma som gör stambyten. Eftersom olika lägenheter är olika stora så är det svårt att säga vad en lägenhet brukar kosta, men om man sprider ut kostnaden för en fastighet med många olika lägenheter brukar snittkostnaden för stambyte per lägenhet ligga på 300 000 per lägenhet. Detta innebär alltså en kostnad på omkring 3 miljoner för en fastighet på tio lägenheter, eller 12 miljoner för en fastighet på 40 lägenheter. Det är stora summor det handlar om och många bostäder kräver därför höjda hyror eller kostnader vid ett stambyte. 

 

Dessutom finns andra kostnader, som tillfälligt boende för hyresgästerna. Skall de bo i tillfälliga baracker eller på hotell? Har man tillgång till eget kök eller ska man få ersättning för extra kostnader i samband med tillfällig flytt? 

 

Reella utgifter för lägenhetsinnehavaren

Alla extra utgifter skall normalt sett betalas av fastighetsägaren eller föreningen. Men för hyresgästen är det ofrånkomligt med extra utgifter vilka är de reella kostnader för en hyresgäst eller bostadsägare.  Även innan stambytet måste lägenhetsinnehavaren vara med och hjälpa till. Skåp till exempel skall flyttas ut och plastas in. En hel del saker måste läggas i lådor och kanske även flyttas ut tillfälligt. Att vara med och planera tar tid som du måste frigöra. Och tid är ju pengar. 

 

Därför kan det vara bra att tänka på just stambyte när man planerar att flytta och letar ny lägenhet. Om man väljer att flytta in i en lägenhet som är ny eller nyligen har gjort stambyte  så slipper man tänka på allt sån som har att göra med bök och kostnader för ett stambyte.