collage_object

Kristian Klasson, Viscoast

Jag arbetar med företag och privatpersoner genom att sälja tjänsten inom 3d visualisering för att visa deras vision av framtida nybyggnation inom hus, offentliga byggnader eller kanske det är interiöra rummet.  Viscoast jobbar alltid inom 3d där jag modellerar upp allt från början. För att nå en sån realistisk bild som möjligt ritar jag upp det i Photoshop. Välkomna till min hemsida och lär känna mig och mitt företag mer!  
www.viscoast.se